ایزو 17025

ایزو 17025

استاندارد ایزو 17025

ایزو 17025 یکی دیگر از انواع استانداردهای بین المللی است که برای ارزیابی صلاحیت آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمایش ارایه شده است. این استاندارد توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و سازمان جهانی مترولوژی (ILAC) تهیه و تدوین شده و شامل دو بخش اصلی الزامات مدیریتی و الزامات فنی می باشد. در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی بیشتر جوانب استاندارد ایزو 17025، الزامات، مستندات، پیاده سازی و شاریط اخذ این استاندارد بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

مقاله پیشنهادی : انواع ایزو

آموزش ایزو 17025

قبل از شروع برای اخذ این گواهینامه در نظر داشته باشید که یکی از مهمترین مراحل، آموزش ایزو 17025 به صورت صحیح به نیروها، قبل از پیاده سازی و اخذ این استاندارد است. بنابراین آموزش صحیح استاندارد ایزو 17025 می تواند در افزایش دانش و مهارت کارکنان آزمایشگاه در زمینه مفاهیم، الزامات و روش های پیاده سازی استاندارد بسیار تاثیرگذار باشد. این آموزش معمولا به صورت دوره های عمومی یا خصوصی، حضوری یا غیرحضوری، تئوری یا عملی، گروهی یا فردی، درون سازمانی یا برون سازمانی برگزار می شود و هدف اصلی آموزش استاندارد 17025 ارتقاء سطح کیفیت خدمات آزمایشگاه و در نهایت افزایش رضایت مشتریان است.

الزامات ایزو 17025

همانطور که گفته شد الزامات ایزو 17025 به دو دسته کلی تقسیم می شوند. الزامات مدیریتی که به تعریف اختیارات و روش های اجرایی استاندارد می پردازد و الزاات فنی که دستورالعمل ها و رویه های اجرایی را تعیین می کند.

الزامات مدیریتی شامل موارد زیر است:

 • برنامه ریزی استراتژیک و تعریف ساختار سازمان
 • تعریف سطح اختیار و مسئولیت های کارکنان
 • تعریف روش های کنترل کننده و بازبین
 • تعریف روش های بهبود مستمر
 • تعریف روش های رسیدگی به شکایات و درخواست های مشتریان
 • تعریف روش های حفاظت اطلاعات و حفظ حقوق مالکیت فكری
 • تعریف روش های برقراری همكاری با سایر آزمایشگاه ها و سازمان های مربوطه

و الزامات فنی موارد زیر را تعیین می کند:

 • نیازهای فنی و منابع لازم برای اجرای خدمات آزمایشگاه
 • روش های مناسب برای اجرای آزمایش ها و كالیبراسیون ها
 • روش های كنترل كیفی و صحت نتایج آزمایشگاه
 • روش های نگهداری، كالیبراسیون و اعتبارسنجی تجهیزات آزمایشگاه
 • روش های جمع آوری، نگهداری، آماده سازی و شناسایی نمونه ها
 • روش های تهیه، بررسی و ارائه گزارشات

مستندات ایزو 17025

مستندات ایزو 17025

با توجه به توضیحاتی که برای الزامات استاندارد داده شد، مستندات ایزو 17025 شامل اسنادی می شود که آزمایشگاه برای نشان دادن صلاحیت خود و رعایت الزامات استاندارد برای اخذ گواهینامه 17025 ارایه می کند و برای پیاده سازی و اخذ این استاندارد به آن ها نیاز دارد.

مستندات ایزو 17025 به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

 • سیستم مدیریت کیفیت: شامل سیاست ها، اهداف، برنامه ها، رویه ها و دستورالعمل های کلی آزمایشگاه در زمینه مدیریت کیفیت است.
 • روش های آزمایش و کالیبراسیون: شامل متودها، استانداردها، دستورالعمل ها و فرم های مربوط به اجرای خدمات فنی آزمایشگاه می شود.
 • اسناد عملکرد: اسنادی است که نشان دهنده عملکرد واقعی آزمایشگاه در اجرای خدمات فنی و مدیریت کیفیت است. به طور مثال گزارشات، گواهینامه ها، پروتکل ها، اسناد ثبت شده، نتایج، اطلاعات و مستندات ثبتی مربوط به فعالیت های آزمایشگاه.

پیاده سازی ایزو 17025

پیاده سازی ایزو 17025 نیازمند اجرای عملی الزامات استاندارد در فرآیندهای مدیریتی و فنی آزمایشگاه است. به عبارت دیگر برای پیاده سازی ایزو 17025 مراحل زیر باید یک به یک در نظر گرفته شده و اجرا شوند:

 • تحلیل وضعیت فعلی آزمایشگاه و شناسایی نقص ها و نیازها
 • تعریف سیستم مدیریت كیفیت و تخصیص منابع لازم
 • تألیف یا بازنگری سیاست ها، رویه ها و دستورالعمل های مدیریت كیفیت
 • تألیف یا بازنگری روش های آزمایش و کالیبراسیون و دستورالعمل های فنی
 • آموزش كاركنان در خصوص الزامات استاندارد و روش های جدید
 • پیاده سازی سیستم مدیریت كیفیت و روش های فنی در عمل
 • بازبینی دوره اى سیستم مدیریت كیفیت و روش های فنی براساس شواهد عملکرد
 • بهبود مستمر سیستم مدیریت كیفیت و روش های فنی براساس نتایج بازبینی

پس از اجرای موارد بالا حال می توانید برای اخذ گواهینامه ایزو 17025 اقدام نمایید. در ادامه به توضیح این فرآیند خواهیم پرداخت.

اخذ ایزو 17025

برای دریافت گواهینامه 17025 ابتدا لازم است که آزمایشگاه شما توسط یک سازمان مستقل و مورد تایید بین المللی مورد ارزیابی قرار گیرد. این گواهینامه نشان خواهد داد که آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد ایزو 17025 عمل می کند و صلاحیت فنی خود را به اثبات رسانیده است. برای این امر و اخذ ایزو 17025 لازم است مراحل زیر را یک به یک طی کنید:

 • انتخاب سازمان صدور گواهینامه: یک سازمان صدور گواهینامه را انتخاب کنید که مورد تایید ILAC باشد و دارای صلاحیت در زمینه صدور گواهینامه ایزو 17025و فعالیت های آزمایشگاهی باشد.
 • درخواست ارزیابی: درخواست خود را برای ارزیابی توسط سازمان صدور گواهینامه ارائه کنید و مستندات لازم را به آن تحویل دهید.
 • بررسی مستندات: سازمان صدور گواهینامه مستندات آزمایشگاه را بررسی می کند و نقص ها و نارسایی های احتمالی را به شما اطلاع می دهد. بهترین رویکرد این است که قبل از اقدام به این امر، مدارک خود را به کمک یک مشاور بازبینی کنید.
 • بازدید از محل: سازمان صدور گواهینامه یک تیم ارزیابی را برای بازدید از محل آزمایشگاه اعزام می کند و عملکرد شما را براساس الزامات استاندارد بررسی می کند.
 • تهیه گزارش: سازمان گزارش نتایج ارزیابی را تهیه می کند و به آزمایشگاه ارسال می کند. در صورت وجود نواقص، آزمایشگاه باید اقدام به رفع آن ها و اثبات عملکرد خود نماید.
 • صدور گواهینامه: در نهایت در صورت رفع نواقص و تأیید صلاحیت آزمایشگاه، سازمان گواهینامه 17025 را به شما اعطا می كند.

چک لیست ایزو 17025

چک لیست ایزو 17025

تهیه چک لیست ایزو 17025 یک روش کاربردی به منظور بررسی مطابقت عملکرد آزمایشگاه با الزامات استاندارد است. در این روش یک چک لیست گواهینامه iso 17025 شامل سؤالات و جواب های مربوط به هر الزام استاندارد تهیه می شود و با پاسخ به سؤالات، می توانید میزان رعایت هر الزام را تعیین كرده و نواقص موجود را شناسایی کنید. همچنین چک لیست ایزو 17025 می تواند به عنوان یك راهنمای عملی برای پیاده سازی و اخذ استاندارد مورد استفاده قرار گیرد.

مزایای ایزو 17025

از مزایای ایزو 17025 برای آزمایشگاه، مشتریان و ذینفعان آن می توان به الزام به رعایت استانداردهای تعیین شده و جلوگیری از اتلاف هزینه های اضافی و افزایش کارایی و بهره وری آزمایشگاه اشاره کرد. همچنین اعتبار این گواهی می تواند مسیر تعاملات تجاری را تسهیل کند و اعتماد مشتریان بیشتری را به شملا جلب کند. بنابراین از مزایای ایزو 17025 می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • افزایش اعتماد و اعتبار آزمایشگاه در بین مشتریان، سازمان های ناظر و سایر ذینفعان
 • افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاه و کاهش خطاها و اشتباهات
 • افزایش بهره وری و کارآیی آزمایشگاه و کاهش هزینه ها و زمان
 • افزایش رضایت مشتریان و حفظ بازار
 • افزایش توانایی رقابت با سایر آزمایشگاه ها
 • افزایش همکاری و تبادل تجربه با سایر آزمایشگاه ها
 • دسترسی به بازارهای جدید و فرصت های همکاری بین المللی

مشاوره ایزو 17025

همانطور که گفته شد، مشاوره ایزو 17025 می تواند کمک موثری در مسیر اجرای الزامات و صدور این گواهی باشد. در واقع مشاوره استاندارد iso 17025 یک خدمت حرفه ای است که توسط متخصصان و مشاوران مجرب در زمینه اخذ و پیاده سازی این استاندارد ارائه می شود و هدف از مشاوره، کمک به آزمایشگاه ها در پیاده سازی و اخذ گواهینامه 17025 به روشی سریع، کارآمد و موثر است. بنابراین مشاوره ایزو 17025 عموما شامل خدمات زیر می شود:

 • تحلیل وضعیت فعلی آزمایشگاه و تعیین نقطه شروع
 • تهیه برنامه اجرایی و زمان بندی پروژه
 • ارائه آموزش های لازم به کارکنان آزمایشگاه
 • تألیف یا بازنگری مستندات سیستم مدیریت کیفیت و روش های فنی
 • همراهی و راهنمایی آزمایشگاه در پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و روش های فنی
 • بررسی و اصلاح نواقص موجود در سیستم مدیریت کیفیت و روش های فنی
 • پشتیبانی آزمایشگاه در فرآیند ارزیابی و اخذ گواهینامه

همچنین از مزایای استفاده و بهره گیری از خدمات مشاوره ایزو 17025، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • زمان و هزینه پروژه را کاهش می یابد.
 • خطرات و مشکلات پروژه کاهش داده می شود.
 • بهره مندی از تجربه و دانش مشاوران
 • اطمینان حاصل می شود که سیستم مدیریت كیفیت و روش های فنی آن با الزامات استاندارد منطبق است.

مراحل اخذ ایزو 17025

در نهایت برای جمع بندی اخذ این گواهی و طی مراحل اخذ ایزو 17025، اقدامات زیر را در نظر داشته باشید :

 • انتخاب سازمان صدور گواهینامه
 • درخواست ارزیابی
 • بررسی مستندات
 • بازدید از محل
 • تهیه گزارش
 • صدور گواهینامه

خلاصه

در این مقاله درباره استاندارد ایزو 17025 که یک استاندارد بین المللی برای ارزیابی صلاحیت آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمایش است، صحبت کردیم و مفاهیم، الزامات، مستندات، پیاده سازی، نحوه اخذ و مزایای این استاندارد را بررسی کردیم. در نظر داشته باشید که بهره گیری از خدمات مشاوره ایزو 17025 توسط متخصصان و مشاوران مجرب در زمینه اخذ گواهینامه iso 17025 می تواند عامل موثری در دریافت این گواهینامه باشد و دقت و کیفیت عملکرد شما را در این خصوص تضمین کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره در خصوص این استاندارد یا استانداردهای دیگر می توانید با مشاوران متخصص ما در نوین سرت مرتبط شده و از دانش، تجربه و مهارت ما در این خصوص بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *