پیاده‌ سازی ایزو 45001

پیاده‌ سازی ایزو 45001

پیاده‌ سازی ایزو 45001

ایزو 45001 یک استاندارد بین‌المللی با هدف مدیریت سلامت و ایمنی شغلی است که در سال ۲۰۱۸ منتشر و در دسترس سازمان ها و شرکت ها قرار گرفت. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا خطرات و فرصت‌های مربوط به سلامت و ایمنی شغلی را شناسایی، ارزیابی و کنترل کنند و بهبود مستمر در عملکرد خود را تضمین کنند. پیاده‌ سازی ایزو 45001 مزایای زیادی برای سازمان‌ها دارد، از جمله کاهش تعداد حوادث و بیماری‌های شغلی، افزایش رضایتمندی کارکنان، بهبود تصویر و اعتبار سازمان، کاهش هزینه‌های درمانی و قانونی و افزایش رقابت‌پذیری. برای بررسی بیشتر ایزو 45001 و بررسی ویژگی های این استاندارد، می توانید مقاله زیر را قبل از پیاده سازی مطالعه فرمایید.

مقاله پیشنهادی : ایزو 45001

پیاده‌ سازی ایزو 45001 چیست؟

برای پیاده‌ سازی ایزو 45001 یا هر استاندارد دیگری، در هر سازمان یا مجموعه درنظر داشتن 5 شرط زیر مورد نیاز است. هر مرحله بسته به وضعیت و گستردگی شرکت یا سازمان نیاز به فرایند اجرایی متفاوت و یا گسترده تری دارد. در هر صورت پس از پیمودن این 5 شرط اخذ استاندارد ایزو 45001 میسر می شود.

  • تعهد مدیریت: مدیران باید از اهمیت تعهد خود نسبت به پیاده‌ سازی ایزو 45001 آگاه باشند و نقش رهبرانه محور خود را در تعریف سیاست، هدف‌گذاری، تخصیص منابع و پشتیبانی از فرآیندهای مربوط به سلامت و ایمنی شغلی ایفا کنند.
  • بررسی وضع موجود: در هر سازمان لازم است، وضع موجود نسبت به استاندارد ایزو 45001 بررسی شود و نقاط قوت و ضعف شناسایی شود. این بررسی می‌تواند با استفاده از چک لیست‌های موجود یا با کمک‌گیری از مشاوران خارجی انجام شود.
  • طرح ریزی: برنامه ریزی و پلن سازی مستندات برای پاسخگوئي به استاندارد ایزو 45001 كه این محتوا شامل تعيين حيطه كاربردي، تعيين ذي نفعان، تحليل خطرات و فرصت ها، تعيين الزامات قانوني و دیگر الزامات، تعيين سياست ها، اهداف و برنامه هاي عملياتي می شود.
  • پياده سازي: حال نیاز است فرآيندها، دستورالعمل ها، فرم ها، ثبتی ها و ديگر منابع لازم براي پياده سازي این استاندارد تهيه و اجرا شود. اين امر شامل ايجاد يك سيستم مديريتي مستند، ارائه آموزش و اطلاع رساني به كاركنان، اعمال كنترل هاي مناسب بر فعاليت ها، ارتباط با ذي نفعان، انجام بازبيني ها و اصلاحات و پيشگيري از ناسازگاري ها است.
  • ارزیابی و بهبود: در نهایت عملکرد سازمان نسبت به استاندارد ایزو 45001 ارزیابی و مورد بازخورد قرار گیرد. این شامل انجام بازرسی‌های داخلی و خارجی، انجام جلسات بازبینی توسط مدیریت، شناسایی و رفع عدم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تطابق، پیشگیری از تکرار خطاها و ایجاد فرآیندهای بهبود مستمر است.

دستورالعمل اجرایی برای پیاده سازی ایزو 45001

پیاده سازی ایزو 45001 یک فرآیند مرحله ای است که شامل برنامه ریزی، اجرا، پایش، بازبینی و بهبود مستمر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی یعنی “OHSMS” می شود. در این بخش مراحل پیاده سازی استاندارد ایزو 45001 را به صورت خلاصه و جامع بررسی خواهیم کرد.

مرحله اول: برنامه ریزی

این مرحله شامل تعیین زمینه سازمان، تعاملات فرآیندهای OHSMS، خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی، اهداف و برنامه های عملیاتی، نقش ها و مسئولیت ها، منابع و آموزش های لازم، ارتباطات داخلی و خارجی، شناسایی خطرات و فرصت ها، تعیین الزامات قانونی و نظارتی و تأسیس فرآیندهای کنترل عملکرد است.

مرحله دوم: اجرا

این مرحله از پیاده سازی ایزو 45001 شامل عملی سازی برنامه های طراحی شده در مرحله قبل است. در این مرحله، باید فعالیت های OHSMS را به صورت عملی پذیرفته و در سطح سازمان پخش شود. باید نظارت بر رعایت الزامات OHSMS توسط کارکنان و سایر ذینفعان داشته باشید. باید نقص ها و نارضایتی های احتمالی را ثبت و رفع کنید و همچنین ارتباطات موثر و مستمر با ذینفعان را حفظ کنید.

برای 

مرحله سوم: پایش

این مرحله شامل اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی عملکرد است. در این مرحله، باید شواهد موجود را جمع آوری و تحلیل کنید تا نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات OHSMS را شناسایی کنید و عملکرد OHSMS را با استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد (KPI)، الزامات قانونی و نظارتی، خط مشی ایمنی و بهداشت شغلی، اهداف و برنامه های عملیاتی و نظرات ذینفعان بسنجید. درنهایت نتایج حاصل را به صورت گزارش های منظم گزارش دهید.

مرحله چهارم: بازبینی

این مرحله شامل بازبینی سطح بالای عملکرد OHSMS توسط مدیر ارشد است. در این مرحله، باید گزارش های پایش OHSMS را به مدیر ارشد ارائه دهید. نظرات، پاسخ ها، شکایات و پروپوزال های ذینفعان و نقص ها و اختلافات موجود را به مدیر ارشد گزارش دهید. باید نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات OHSMS را نیز به مدیر ارشد گزارش دهید.

مرحله پنجم: بهبود

این مرحله شامل بهبود مستمر عملکرد OHSMS است. در این مرحله، باید تصمیمات گرفته شده توسط مدیر ارشد را به صورت عملی پذیرفته و در سطح سازمان پخش کنید. باید فعالیت های OHSMS را به صورت دائمی پایش و بازبینی کنید. باید خطرات و فرصت های جدید را شناسایی و ارزیابی کنید. نقص ها و نارضایتی های جاری را ثبت و رفع کنید. نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات OHSMS را شناسایی و بهره گیری کنید.

خلاصه

ايزو 45001 يك استاندارد بين‌المللي براي سيستم‌هاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OHSMS) است كه به سازمان‌ها كمك مي‌كند تا ريسك‌هاي مربوط به ايمني و بهداشت كاركنان و ذي‌نفعان خود را كاهش دهند، عملكرد خود را در اين زمينه بهبود بخشند و الزامات قانوني و نظارتي مربوطه را رعايت كنند. پياده‌ سازي ايزو 45001 يك فرآيند چند مرحله‌اي است كه شامل برنامه‌ريزي، اجرا، پايش، بازبيني و بهبود مستمر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي مي‌شود و در اين مقاله، مراحل پياده‌سازي اين استاندارد را به صورت خلاصه و جامع بررسي كرديم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *